Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

ἑτέρωθεν

(ἕτερος + -θεν)' ἀπ᾿ τὸ ἄλλο μέρος | 2. εἰς τὸ ἄλλο μέρος, ἀπέναντι, ἀντικρύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: