Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ὄνειδος

κακὸς χαρακτηρισμός, μομφή, ἐπιτίμηση | 2. ὁ λόγος τοῦ ὀνειδισμοῦ, τὸ ἀντικείμενο τῆς καταισχύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: