Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

ἐρωέω

(ἐρωή)' ῥέω, χύνομαι, ἐξορμῶ | 2. ὑποχωρῶ, ἀποσύρομαι, παύω ἀπ᾿ τοῦ νά (μετὰ γεν.) | 3. μτβτ., ὠθῶ, σύρω ὀπίσω, ἀποτρέπω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: