Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

κελαινός, ή, όν

(συγγ., μέλας)' μελαψός, σκοτεινόχρωμος, σκοῦρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: