Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

αἶψα

ἐπίρ.' ταχέως, αἰφνιδίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: