Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Πειρίθοος

Πειρίθους, γιὸς τοῦ Ἰξίονος (ἤ τοῦ Διός), βασιλιὰς τῶν Λαπιθῶν, φίλος τοῦ Θησέως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: