Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

ἀντίθεος, η, ον

[ἀντί (μὲ τὴν ἔνν. τῆς ἰσότητος καὶ ὁμοιότητος) + θεός]' ἰσόθεος, ὅμοιος μὲ θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: