Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

ἐπιείκελος, ον

(ἐπί + εἴκελος)' ὡς τὸ εἴκελος' ὅμοιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: