Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ἶσος, ἴση, ἶσον

ἐπ. καὶ ἔϊσος' ὁ ἴδιος, ὅμοιος' ἴσα πρὸς ἴσα=ἐντελῶς ἴσα' ἶσος καί...=ἐξ ἴσου μέ...' ἴσον ἐμοί=ἐξ ἴσου μ᾿ ἐμένα | 2. δίκαιος, λογικός | 3. ἐπὶ τόπου, ὀμαλός, ἐπίπεδος | 4. εττ. συγκρ. ἰσαίτερος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: