Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

προερύω

(πρό + ἐρύω)' ἕλκω, σύρω πρὸς τὰ ἐμπρός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: