Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

κρίνω

χωρίζω, ἀποχωρίζω | 2. ἐπιλέγω, ἐκλέγω' ἐν τῷ μέσῳ, κρίνομαι, ἐκλέγω γιὰ τὸν ἑαυτό μου, προτιμῶ' παθ. κρίνομαι, ἐκλέγομαι, διακρίνομαι' παθ. καὶ μέσον, βρίσκομαι ἐν διαφωνίᾳ, φιλονικῶ, μάχομαι | 3. ἀπολ., κρίνω, ἐκφέρω κρίση ἢ ἀπόφαση, ἐκτιμῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: