Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

εὑρίσκω

βρίσκω, ἀνακαλύπτω | 2. σχεδιάζω, ἐπινοῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: