Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

ἄφαρ

ποιητ. ἐπίρ.' ἀμέσως, εὐθύς, πάραυτα, ταχέως | 2. κατόπιν, ἔπειτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: