Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

ἀπείρων, ον

(α + πεῖραρ, ἀντὶ πέρας)' ἀπέραντος, ἀτελείωτος, ἀναρίθμητος, ἄπειρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: