Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Ὀλύμπιος, ον

(Ὀλυμπος)΄ ὁ τοῦ Ὀλύμπου, ὁ κατοικῶν στὸν Ὄλυμπο, ἐπίθετο τῶν θεῶν τοῦ άνω Κόσμου (σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸν Κόσμο τοῦ Ἄδη), ἰδιαιτέρως τοῦ Διός, ὁ ὀποῖος καλεῖται καὶ ἁπλῶς Ὀλύμπιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: