Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

περιέχω

περιλαμβάνω, περιβάλλω, περικυκλώνω, περικλείω, ἐναγκαλίζομαι | 2. ἐπὶ πόλεως, πολιορκῶ | 3. ὅπως τὸ περίειμι: εἶμαι ὑπέρτερος, ὑπερτερῶ, ὑπερέχω, νικῶ.

ΙΙ. μέσον, περιέχομαι, ἀγκαλιάζω κάποιον, βάζω τὰ χέρια μου γύρω ἀπὸ κάποιον, φροντίζω, προστατεύω, ὑπερασπίζω | 2. κρατοῦμαι από κάτι ἤ κάποιον, προσκολλῶμαι σὲ κάτι ἤ κάποιον | 3. πιέζω, ἐπιμένω γιὰ κάτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: