Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ἀκούω

(ρ. ΑΚΟF-) ὅ,τι καὶ σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: