Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

πατήρ

ὅ,τι καὶ νῦν, πατέρας | 2. πατρὸς πατήρ=παππούς | 3. ἐν τῷ πληθ. πατέρες=πρόγονοι | 3. μεταξὺ τῶν θεῶν ὁ Ζεὺς καλεῖται πατήρ’ πατήρ θεῶν, πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε | 4. ἐπὶ προσφωνήσεως πρὸς πρεσβυτέρους, ὡς τὰ ἄπφα, ἄττα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: