Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

σύ

δωρ. τύ, ἐπ. τύνη, προσ. ἀντωνυμία β’ προσ.' ὡς καὶ νῦν, ἐσύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: