Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ποσειδῶν

λατ. Neptunus, γιὸς τοῦ Κρόνου καὶ τῆς Ῥέας, ἀδελφὸς τοῦ Διός, σύζυγος τῆς Ἀμφιτρίτης, θεὸς τῆς θάλασσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: