Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

καρπός

ὡς καὶ νῦν, καρπὸς ἀρούρης=σῖτος, σιτηρά, αλλὰ καὶ οἶνος΄ οἱ καρποί=οἱ καρποὶ τῆς γῆς, ὁ σῖτος | 2. μτφρ., παραγωγή, εἰσόδημα, κέρδος’ τὸ ἀποτέλεσμα, τὰ ἐπακόλουθα μιᾶς ἐνέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: