Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Τροία

ἰων. Τροίη, καὶ ὡς τρισ. Τροΐα, δωρ. Τρωΐα, συνηρ. Τρῴα΄ εἴτε ἡ πόλις (ἡ Ἴλιος, τὸ Ἴλιον), εἴτε ἡ χώρα (ἡ Τροία ἤ ἡ Τρῳάς).

Δεν υπάρχουν σχόλια: