Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

τετραπλόος, η, ον

συνηρ. τετραπλοῦς, ῆ, οῦν΄ ὡς καὶ νῦν, τετραπλός | 2. ὡς οὐσ. τὸ τετραπλοῦν=τετραμοιρία, τετραπλάσια μεριδα, τὸ τετραπλάσιον | 3. ἐπίρ. τετραπλῇ=τετραπλῶς, κατὰ τέσσερις τρόπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: