Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

τόξον

ὡς καὶ νῦν, τόξο΄ ἐπειδὴ τὸ τόξο ἦταν κατεξοχὴν ὅπλο τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς, τόξου ρῦμαι=Πέρσαι, ἐν ἀντιθ. πρὸς τὸ λόγχης ἰσχύς=Ἕλληνες, γιατὶ τὸ κύριο καὶ χαρακτηριστικὸ ὅπλο τῶν Ἑλλήνων ἦταν ἡ λόγχη, τὸ δόρυ | 2. ἐν τῷ πληθ. τὰ τόξα=τόξο καὶ βέλη μαζί, ἤ τὰ βέλη μόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: