Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

ὦμος

ὡς καὶ νῦν, τὸ μέρος τοῦ σώματος ἀπὸ τὸν τράχηλο μέχρι τὸν βραχίονα΄ φέρω ὤμοις=βαστῶ ἐπὶ τῶν ὤμων μου΄ ὤμοισι τοῖς ἐμοῖσι=διὰ τῆς ἰσχύος τῶν ὤμων μου | 2. ὡσ. καὶ ἐπὶ ζώων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: