Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

νύξ

νύκτα, νύχτα΄ νυκτός (ὡς ἐπίρ.)=διὰ νυκτός, κατὰ τὴν νύχτα΄ νύκτα (αἰτ.)=καθ’ ὅλη τὴ νύκτα΄ σπαν. καὶ δοτ. ὡς ἐπίρ. νυκτί=ἐντὸς τῆς νυκτός, κατὰ τὴν νύκτα.

ΙΙ. τὸ σκότος τῆς νυκτός, βαθιά νύκτα | 2. ἡ νύξ τοῦ θανάτου, τ. ἔ. ὁ ἴδιος ὁ θάνατος | 3. ὁ Κάτω Κόσμος, ὁ ᾍδης.

ΙΙΙ. ὡς κύρ. ὄνομα ἡ Νύξ=ἡ θεά τῆς Νυκτός, κόρη τοῦ Χάους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: