Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

ἀργύρεος, α, ον

κατὰ συναίρ. ἀργυροῦς, ᾶ, οῦν (ἄργυρος)΄ ὁ έξ ἀργύρου, ἀργυρός, ἀσημένιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: