Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

δέκατος, η, ον

(δέκα)΄ ὁ δέκατος κατὰ σειρά.

ΙΙ. ὡς οὐσ. ἡ δεκάτη (ἐνν. μερίς)=τὸ δέκατο μέρος, τὸ ἕν δέκατον, ἡ δεκάτη ὅπως λέγεται καὶ σήμερα ἔτσι | 2. δεκάτη (ἐνν.) ἡμέρα=ὅ,τι καὶ νῦν. Στὴν Ἀθήνα δεκάτη ὀνομαζόταν ἡ γιορτὴ ποὺ τελοῦνταν τὴ δεκάτη ἡμέρα τῆς γεννήσεως ἑνὸς βρέφους καὶ λάμβανε τὸ ὄνομά του΄ τὴ δεκάτη θύω=κάνω γιορτὴ κατὰ τὴν ὀνοματοθεσία τοῦ παιδιοῦ μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: