Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

ἀγάννιφος, ον

(ἄγαν + νίφω)' χιονοσκεπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: