Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

τερπικέραυνος, ον

(τέρπω + κεραυνός)' ὁ τερπόμενος ἀπό τὸν κεραυνό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: