Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

μέγαρον

(μέγας)' μεγάλο δωμάτιο, ἠ κυρίως αἴθουσα | 2. τὸ διαμέρισμα τῆς οἰκοδέσποινας | 3. ὑπνοδωμάτιο.

ΙΙ. οἰκία, ἀνάκτορο, "παλάτι" .

ΙΙΙ. ὁ ἱερός θάλαμος τοῦ ἐν Δελφοῖς ναοῦ ἤ βωμός, ἄδυτο || ναός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: