Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

αἶσα

ἡ, ὡς κύριο ὀν., ἡ θεότης τοῦ πεπρωμένου.

|| ὡς προσηγ. ἡ ἀπόφαση τῆς Μοίρας, Διὸς αἶσα=ἡ μοίρα ἡ ἀποφασισμένη ἀπὸ τὸν Δία | 2. τὸ μερίδιο κάποιου σὲ κάποιο πρᾶγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: