Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

πάμπαν

(πᾶς), ἐπίρ.' ὅπως τὸ πάνυ, παντελῶς, ὁλοτελῶς, ἐντελῶς || προηγουμένου ἀρνητικοῦ, οὐδέ τι πάμπαν=οὐδόλως, κατ’ οὐδένα τρόπον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: