Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2008

Ἄϊδι

ἐπ. δοτ. τοῦ Ἀΐδης, ἔκ τινος παλαιᾶς (ἀχρηστευθείσης εἶτα) ὀνομ., Ἄϊς΄ Ἄϊδόσδε καὶ εἰς Ἄϊδόσδε=εἰς τὰ ἐνδιαιτήματα τοῦ ᾍδου΄ εἰν Ἄϊδος (ἐνν. οἰκῳ)=ἀττ. ἐν ᾌδου=ἐν τῷ ᾍδῃ [ αιδ- ἀλλ’ ἐνίοτε α-].

[ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ - ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: