Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

αὖθις

ἐπ. καὶ ἰων. αὖτις, ἐπίρρ., ἐπιτεταμένος τύπος τοῦ αὖ, πρὸς ὃ συμφωνεῖ κατὰ τὰς πλείστας σημασίας:

Ι.
ἐπὶ τόπου, ὀπίσω, ὀπίσω πάλιν, αὖτις ἰέναι, βαίνειν κτλ., Ἰλ.· ὡσαύτως ἄψ αὖτις Ἰλ. Θ. 335· τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις Ζ. 391.

ΙΙ. ἐπὶ χρόνου, πάλιν, ἐκ νέου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: