Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

κοσμήτωρ

(ὁ), ποιητ. ἀντὶ κοσμητής, (κοσμέω) ὁ παρατάττων στρατόν, ἢ ἄγων αὐτὸν εἰς πόλεμον, ἡγεμών, Ἀτρείδα... δύω, κοσμήτορε λαῶν Ἰλ. Α. 16, 375· δοιώ... κοσμήτορε λαῶν Γ. 236· ἐν χερσὶν ἔθηκε δέπας κοσμήτορι λαῶν Ὀδ. Σ. 152.

Δεν υπάρχουν σχόλια: