Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

οἰωνός

μεγάλο σαρκοφάγο πουλί (γύψ, ἀετός κτλ.), ἀντίθ. ὄρνις ΙΙ. πουλὶ μαντικὸ καὶ προφητικό (ἐξέταζονταν ἡ πτήση καὶ οἱ κραυγὲς αὐτῶν τῶν πουλιῶν γιὰ τὴν πρόγνωση τοῦ μέλλοντος) ΙΙΙ. προφητεία, μαντεία.

Έτυμ.: Παράγεται ἴσως ἐκ τοῦ οἶος=μόνος, καὶ σημαίνει τὸ μονῆρες πτηνὸ κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὰ συναγελαζόμενα.

[
οἰωνοισί, δοτ. πληθ. (Α 5)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: