Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

τε

καί΄ ὅταν μετὰ τὸ τε ἀκολουθεῖ ἕτερον τεκαί, δημιουργεῖται ἡ ἔννοια τοῦ ἀμφότεροι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: