Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008

νοῦσος

ἰων. ἀντὶ νόσος (ἡ)΄ ἀρρώστεια, ἀσθένεια | γεν. στεναχώρια, δυστυχία, λύπη, ἐμπάθεια, κακία | 2. ἀσθένεια τοῦ μυαλοῦ, τρέλα, μανία | 3. ὄλεθρος, καταστροφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: