Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

ἐγώ

ἐγώ.

Κλίση τῆς προσ. ἀντων. ἐγώ, σύ, αὐτός.

[σφώε, δυϊκὸς ποιητ. τύπος τῆς προσ. ἀντων. γ' προσ. (Α 8)]
[ὑμῖν δοτ. πληθ. β΄(Α 18)]
[ἐμοί δοτ. ἐν. (Α 20)]
[τοι δωρ., ἰων. καὶ ἐπ. τύπος ἀντὶ τοῦ σοί, δοτ. ἐν. τῆς προσ. ἀντων. σύ (Α 28)]
[μεῦ ἐπ. καὶ ἰων. γεν. (Α 37)]
[μοι, ἐγκλ. δοτ. ἑν. (Α 41)]
[ἄμμε, αἰολ. καὶ ἐπ. ἀντὶ ἡμᾶς, αἰτ. πληθ. (A 59)]
[ἐμεῦ, ἐπ. ἀντὶ ἐμοῦ, ἐγκλ. μεῦ, δωρ. ἐμεῦς (Α 88)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: