Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

παῖς

(ὁ, ἡ)΄ ἐν σχέσει καταγωγῆς, παιδί, τέκνον, υἱὸς ἢ θυγάτηρ, πρβλ. Ἰλ. Β. 205, 609΄ ὡσαύτως ἐπὶ υἱοθετηθέντος παιδίου, Ἰλ. Ι. 494· παῖς παιδός=ἔγγονος, Υ. 308, κτλ. | 2. ἐν σχέσει ἡλικίας, παιδί, ἢ νέος, νεανίας ἢ κοράσιον, παιδίσκη, νέος παῖς Ὀδ. Δ. 665· παῖδες νεαροὶ Ἰλ. Β. 289, κτλ.· μετ’ ἄλλου οὐσιαστ., παῖς συφορβός=νεαρὸς χοιροβοσκός, Ἰλ. Φ. 282

Δεν υπάρχουν σχόλια: