Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

δή

μόριο, κυρ. χρονικό΄ τώρα, τώρα δά, ἤδη, ἕως τώρα | μετὰ προστ. καὶ μέλλ., νῦν, πάραυτα, ἀμέσως, κατ’ εὐθεῖαν | λοιπόν, οὕτω λοιπόν | καὶ δή=καὶ μάλιστα | μετ’ ὑπερθ. μέγιστος δή=ὁ πράγματι μέγιστος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: