Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008

Ἀχαιός

α, ον΄ ὁ ἐξ Ἀχαΐας | Ἀχαιοί, οἱ παρ’ Ὁμ. ἀντὶ τοῦ Ἕλληνες ἐν γένει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: