Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2008

γάρ

[γε + ἄρ (ἄρα)]΄ συνήθως τοποθετεῖται μετὰ τὴν πρώτη λέξη ἤ πρόταση καὶ ποτὲ ἔν ἀρχῇ λόγου.

Ι. Ὡς αἰτιολογικὸς σύνδεσμος εἰσάγει τὴν αἰτία ποὐ προηγεῖται, =διότι | ὅταν ἡ αἰτιολογία προηγεῖται τοῦ αἰτιολογουμένου, ὁ γάρ=ἐφ᾿ ὅσον, ἀφ᾿ οὗ, ἐπειδή' Ἀτρεΐδη, πολλοὶ γὰρ τεθνᾶσιν Ἀχαιοί, ... τῷ σε χρὴ πόλεμον παῦσαι=ἐπειδὴ πολλοί... ἔχουν πέσει νεκροί, γι' αὐτὸ πρέπει νὰ σταματήσεις τὸν πόλεμο

ΙΙ. Ὡς ἐπεξηγηματικὸς σύνδεσμος εἰσάγει πλήρη ἐπεξήγηση τῶν προηγούμενων, =δηλαδή, λοιπόν΄ ὅμως δὲ λεκτέα ἅ γιγνώσκω΄ ἔχει γὰρ ἡ χώρα πεδία κάλλιστα...=ἀλλὰ ὅμως πρέπει νὰ πῶ ὅσα γνωρίζω΄ ἔχει δηλαδὴ ἡ χώρα πεδία κάλλιστα | τὴν ἴδια σημασία ἔχει καὶ ὅταν προηγεῖται δεικτικὴ ἀντων., ἤ ὑπερθετικοῦ βαθμοῦ ἐπίθ., ἤ μία τῶν εἰσαγωγικῶν φράσεων σκέψασθε δέ, δῆλον δέ, τεκμήριον δέ, μαρτύριον δέ, μέγιστον δέ.

ΙΙΙ. Ὡς ἐπιτατικὸς σύνδεσμος ἐπιτείνει, ἐνισχύει | 1. ἐρώτηση: τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἦκεν=καὶ ποῖος λοιπὸν ἀπὸ τοὺς θεοὺς σὲ ἀπέστειλε; | 2. εὐχή: κακῶς γὰρ ἐξόλοιο=ποὺ νὰ πήγαινες κατὰ διάβόλου! | αὐτὴ τὴ σημασία ἔχει καὶ ἡ συνήθης φράση τοῦ Ὁμ. αἴ γάρ=ὤ, μακάρι νά.

Ι
V. Μετὰ μορίων΄ ἀλλὰ γάρ, ὅπου τὸ γάρ ἐξηγεῖ τὴν αἰτία μιᾶς πρότασης (ποὺ ἐννοεῖται) ἀνάμεσα στὸ ἀλλὰ καὶ στὸ γάρ΄ ἀλλὰ γὰρ ἥκουσ᾿ αἵδ᾿ ἐπὶ πρᾶγος πικρόν=ἀλλὰ (σῶπα), αἵδε γὰρ ἥκουσιν... | 2. γὰρ ἄρα=διότι ἀληθῶς | 3. γάρ δή=διότι βέβαια, διότι ὡς γνωστόν | 4. γὰρ οὖν=διότι τῇ ἀληθείᾳ | 5. γάρ που=διότι ὑποθέτω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: