Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

ἔλδωρ

ὃ εὕρηται μόνον ἐν τῷ Ἐπ. τύπῳ ἐέλδωρ (τό) ἐπιθυμία, πόθος, Ἰλ. Α. 41, κτλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: