Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

δεινός -ή -όν

(δέος)' φοβερός, τρομερός, φρικτός | 2. ἰσχυρός, ἱκανος | 3. θαυμαστός, παράδοξος, ἀλλόκοτος | 4. ἐπιδέξιος, ἱκανός, εὐφυής΄ δεινός τε καὶ σοφός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: