Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

κλαγγή

(ἡ) (κλάζω)' ὀξὺς καὶ σύντομος ἤχος, ὅπως ὁ ἤχος τοῦ τόξου, ἡ κραυγὴ τῶν πτηνῶν, ὁ συριγμὸς φιδιῶν, κτλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: