Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Δαναοί

(οἱ)' (οἱ γηγενεῖς, οἱ ἐκ τῆς γῆς γεννηθέντες; πρβλ. Δανάη), ὑπήκοοι τοῦ μυθολογουμένου Δαναοῦ, βασιλέως τοῦ Ἄργους, ἀλλ᾿ ἐν Ἰλ. κεῖται ἡ λέξις ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων γενικῶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: