Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

ἀργυρότοξος

ον, ὁ ἀργυροῦν ἔχων τόξον, ὁ «καλλίτοξος» Ἡσύχ., ὁ «λαμπρότοξος» Εὐστ., Ὁμηρικὸν ἐπίθετον τοῦ Ἀπόλλωνος· ὡσαύτως ἁπλῶς Ἀργυρότοξος, κλῦθι μευ, ἀργυρότοξ’ Ἰλ. Α. 37.

Δεν υπάρχουν σχόλια: