Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

ἕζομαι

κάθομαι.

Ἐτυμ.: ἐκ ῥ. ΕΔ-, πρβλ. ἕδος, ἕδρα, ἵζω, ἱδρύω.

[
ἕζετο, ἀόρ. (Α 48 - Α 68)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: